search
top

Tanssin opiskelu Helsingissä

Oletko kiinnostunut tanssista? Olit sitten nykytanssin tai klassisen baletin puolella, Helsingistä löytyy muutamia vaihtoehtoja, joita tanssia vakavasti opiskelevan kannattaa pohtia.

 

Taideyliopiston teatterikorkeakoulusta voi valmistua tanssijaksi, koreografiksi tai tanssinopettajaksi. Voit valita tanssitaiteen kandidaatin tutkinnon tai tanssitaiteen maisterin tutkinnon. Jatkotutkintona tanssitaiteen tohtorin tutkinto! Taideyliopistossa perehdytään erityisesti nykytanssiin, sekä improvisaation ja komposition eri muodot ovat tärkeä osa koulutusta.

 

Myös keskuspuiston ammattiopistosta valmistuu tanssijaksi, ja se onkin Suomen ainoa ammatillinen erityisoppilaitos jossa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon. Koulutus painottuu nykytanssiin, mutta opiskelija saa valmiudet erilaisten tanssitekniikoiden ja erilaisten esittemisen tyylien hallintaan. Opiskelija voi kehittää persoonallista tanssi-ilmaisuaan, ja opiskelijavalinnassa arvioidaan hakijan soveltuvuus tanssialan koulutukseen ja ammattiin. Koulutus kestää kolme vuotta, ja koulutus alkaa kolmen vuoden välein, eli seuraavan kerran elokuussa 2016. Opisto ei ole mukana yhteishaussa. Pääsykokeissa on käytännön tanssitehtäviä sekä haastattelu, opiskelijan valmiuksia kartoitetaan eri tanssitekniikoissa sekä liikunnallisuutta.

Suomen Kansallisoopperan Balettiopistosta saa suorittaessaan Balettioppilaitoksen päättötodistuksen. Oppilaitos on yhteydessä muihin baletin peruskoulutusta antaviin oppilaitoksiin muualla maailmassa. Opetus alkaa noin 7 vuoden iässä, ja alkuopetukseen oppilaat valitaan valintakokeessa joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Nuorisoasteen pääsyvaatimuksissa oppilaalta  edellytetään jo balettitekniikan perustaitojen hallintaa, liikkeen ja musiikin keskinäisen suhteen ymmärtämistä, riittävää ilmaisutaitoa sekä alalle soveltuvuutta. Fyysisiä ominaisuuksia  tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

 

Oppilaitoksesta voi saada myös tanssialan perustutkinnon johon valinta tapahtuu valintakokeen perusteella. Opetussuunnitelman painotus on klassinen baletti. Tanssialan perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

 

Helsingin Sibelius-lukiossa on myös tanssilinja!

 

Tanssia opiskellessa on yleensä myös mahdollista ottaa kursseja näyttelemiseen, laulamiseen tai muuhun teatterin liittyen. Kaikki lisätaito on tanssijalle hyödyllistä, sillä ammattitanssijan työ on haastavaa ja työpaikoista kilpailu kovaa.

top