search
top

Millaiseen opetukseen Helsingissä?

Helsingissä toimii kahdeksan yliopistoa, kymmeniä lukioita, 13 ammatillista oppilaitosta sekä viisi ammattikorkeakoulua. Mutta kuinka tietää mitä valita? Eritellään hieman korkeakoulutason koulutusta, jossa voit siis valita yliopiston tai ammattikorkeakoulun. Ennakkoluuloja riittää usein molemmista, mutta millainen on todellisuus, ja kenelle sopii mikäkin vaihtoehto?

 

Ammattikorkean ja yliopiston eroja miettiessä on hyvä ottaa huomioon, haluaako itse opinnoiltaan ennemmin teoreettista opiskelua vai käytäntöön suuntautuvaa. Yliopistoissa keskitytään teoriaan ja amk paneutuu käytäntöön, tämä on tärkeä seikka omia mieltymyksiä ja tavoitteita miettiessä. Huomaa kuitenkin että myös yliopistossa tehdään ryhmätöitä ja käytännönläheisiä tehtäviä, ja esimerkiksi opettajankoulutus voi olla hyvinkin käytännönläheistä. Ammattikorkeassa valmistaudutaan ammattiin, mutta ei perehdytä niin laajasti teoreettiseen ja tieteelliseen puoleen kuin yliopistossa. Onko tämä hyvä vai huono asia, riippuu sinusta itsestäsi.

 

Opiskelussakin on eroja. Yliopistossa opintojen suunnittelu on vapaampaa kuin amk:ssa, jossa seurataan yleensä valmista lukujärjestystä. Tässä on kuitenkin eroja koulukohtaisesti, ja aina opintoihin voi sisällyttää opintoja muilta tieteenaloilta, jos kiinnostusta riittää.

 

Ammattikorkeassa opintojen kesto on yleensä 3,5-4,5 vuotta, josta puoli vuotta on työharjoittelua. Ammattikorkeasta valmistuvat työllistyvät yleensä hyvin, opintojen aikana luotujen työelämäyhteyksien ansiosta. Yliopistossa voi suorittaa ensin kandidaatin ja sitten maisterin, yhteensä viisi vuotta. Yliopisto-opintojen tarkoituksena on kehittää opiskelijoiden tieteellistä ajattelua ja valmiutta tiedon arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen.

 

Paljon siis riippuu siitä millaisissa työtehtävissä haluat työskennellä, joissain yliopisto-opiskelujen teoreettinen laajuus on hyväksi, toisilla aloilla arvostetaan ammattikorkean käytännönkokemusta. Ei ole siis yleistä mielipidettä kumpi on oikea vaihtoehto, vaan sinun pitää miettiä tulevaisuudensuunnitelmiasi ja itseäsi opiskelijana, kumpi soveltuu itsellesi ja elämääsi paremmin.

top